top of page

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού προγράμματος EGD4Cities


Το Έργο EGD4Cities (http://egd4cities.eu ) υλοποιείται από κοινοπραξία με

συντονιστή το Ίδρυμα Κόκκαλη και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Erasmus + με συνολική χρονική διάρκεια 24 μήνες. Η κοινοπραξία αποτελείται από 7

οργανισμούς, από 6 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Κύπρος

και Πολωνία).


Το έργο EGD4CITIES στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το

προσωπικό των τοπικών αρχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο. Το έργο επιδιώκει να

εμπλέξει τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για διάφορες περιβαλλοντικές

υπηρεσίες, όπως την ατμοσφαιρική ρύπανση, το θόρυβο, τη διαχείριση αποβλήτων, την

εκπαίδευση, τη προστασία των καταναλωτών ή / και τον πολεοδομικό σχεδιασμό που

επηρεάζουν άμεσα την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον.


Το Ίδρυμα Κόκκαλη (www.kokkalisfoundation.gr ) και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ (https://www.eetaa.gr/ ) αποτελούν τους 2

εταίρους από την Ελλάδα και στο πλαίσιο του 2ου παραδοτέου (Σεμινάρια

Μετασχηματιστικής Νοοτροπίας) ετοίμασαν 11 μαθήματα / προγράμματα

εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.


Τα Σεμινάρια Μετασχηματιστικής Νοοτροπίας για το Έργο EGD4CITIES στοχεύουν να

αυξήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες του προσωπικού των

τοπικών αρχών που εργάζονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων, σχετικά με τον τρόπο

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Στρατηγικοί Στόχοι της ΕΕ

για το κλίμα για το 2030 και το 2050, Δόμηση και εξυγίανση με αποδοτικό τρόπο

ενέργειας και πόρων, Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για περιβάλλον χωρίς τοξικά,

Επιδίωξη πράσινων οικονομικών και επενδύσεων και διασφάλιση μιας δίκαιης

μετάβασης, Παροχή καθαρής, προσιτής και ασφαλούς ενέργειας, είναι μόνο ένα μέρος

από τα πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 2ου

Παραδοτέου.


Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 πμ,

στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ (κεντρική αίθουσα ισογείου), όπου και θα παρουσιασθούν τα

μαθήματα που ετοιμάστηκαν καθώς και η σχετική πλατφόρμα (ιστοσελίδα)

όπου θα είναι διαθέσιμα για όλους!


Η διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι 3 ώρες (μέχρι τις 1 μμ), και με την

ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα.


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


Παρακαλούμε θερμά, όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο έως

την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022. στο email: education@eetaa.gr (ακολουθεί το δελτίο

συμμετοχής)


EDG_δελτίο συμμετοχής workshop_08.07.2022
.docx
Download DOCX • 178KB


Και οι δύο εταίροι παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή

πρόσθετη πληροφορία. (Ευαγγελία Μιχαλάκη, Λάρα Μπαρμπούρ, τηλ: 216 8003090 και

Αγγελική Σκορδίλη, τηλ: 2131320650).


Με εκτίμηση,


Οι Έλληνες εταίροι του έργου EGD4Cities


Ίδρυμα Κόκκαλη

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης - (ΕΕΤΑΑ)

コメント


KOKKALIS FOUNDATION

Irodotou 23, 106 74

Athens, Greece

+30 216 8003090-91

kf@kokkalisfoundation.gr

  • White Facebook Icon
Contact

Thanks! Message sent.

© 2017 Kokkalis Foundation. Proudly created by Designature.

bottom of page