Εκδόσεις & Μελέτες

Το Ίδρυμα Κόκκαλη είναι ευγενικός υποστηρικτής στις εκδόσεις Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2015-2030 (#Citizens4GlobalGoals 17 Παγκόσμιοι Στόχοι) & Νέα Αστική Ατζέντα, καθώς και ευγενικός χορηγός στη μελέτη που εκπονήθηκε για τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά 2018-2024.

Στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας, το Ίδρυμα Κόκκαλη προχώρησε στην έκδοση 14 μελετών, που αφορούν μεταξύ άλλων στην Καινοτομία στην Ελλάδα, την Πρόκληση της Μεταρρύθμισης της Κοινωνικής Πολιτικής στον 21ο Αιώνα, την Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας και το Μέλλον αυτής, τις Οικονομικές Επιπτώσεις του Αθλητισμού στην Ελλάδα, τις Μεταρρυθμιστικές Προοπτικές στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Νέα Γεωπολιτική της Ελλάδας, τις Ελληνό-Τουρκικές Σχέσεις στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Το ΝΑΤΟ και η Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ζητήματα Ασφαλείας στις Αρχές του 21ου Αιώνα, κλπ.

October 2, 2019

Το Ίδρυμα Κόκκαλη είναι ευγενικός υποστηρικτής στην έκδοση Νέα Αστική Ατζέντα, μία έκδοση του ΟΗΕ, η οποία μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα ελληνικά από την ΜΚΟ Οργάνωση ΓΗ. Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών III, στο Κίτο του Ισημερινού, στις 20 Οκ...

October 2, 2019

Το Ίδρυμα Κόκκαλη ήταν ευγενικός χορηγός στη μελέτη που εκπονήθηκε για τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά 2018-2024, και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Πειραιά. Η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου επιδιώκει τη...

October 2, 2019

Το Ίδρυμα Κόκκαλη είναι ευγενικός υποστηρικτής στην έκδοση Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2015-2030 (#Citizens4GlobalGoals 17 Παγκόσμιοι Στόχοι), την οποία επιμελήθηκε και εξέδωσε η ΜΚΟ Οργάνωση ΓΗ, στο πλαίσιο της συμβολής της στην παγκόσμια προσπάθεια για...

June 5, 2009

Στα πλαίσια της ερευνητικής συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Ίδρυμα Κόκκαλη ολοκλήρωσε την πρώτη φάση ενός ερευνητικού προγράμματος για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.
Η μελέτη Καινοτο...

January 1, 2008

Carlos, Mónica R. P. d’ Assunção, Ed. | Athens: I. Sideris Publishing, 2008

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μία συλλογή από επιλεγμένες ερευνητικές μελέτες με θέμα της αναγκαιότητας ανάπτυξης της συνεργασίας ανάμεσα στην κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική συνεργασία, την α...

January 1, 2006

Keridis, Dimitris, Charles M. Perry and Mónica R. P. d’ Assunção Carlos, Eds. | Dulles, VA: Potomac Books, 2006

Η Βουλγαρία στην Ευρώπη κάνει μία εκτίμηση της προόδου της Βουλγαρίας στην εκπλήρωση των οικονομικών και πολιτικών κριτηρίων για την ένταξή της στην ΕΕ και στ...

Please reload

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

Ηροδότου 23, 106 74

Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 216 8003090-91

Fax: +30 216 8003109

kf@kokkalisfoundation.gr

  • White Facebook Icon
Επικοινωνήστε μαζί μας

© 2017 Kokkalis Foundation. Proudly created by Designature.