top of page

Περιγραφή του ΠρογράμματοςΕίναι αποδεκτό ότι τα άτομα που αποκτούν προσόντα έχουν αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της βιώσιμης απασχόλησης. Οι δεξιότητες έχουν γίνει οι βασικοί μοχλοί ατομικής ευημερίας και οικονομικής επιτυχίας στον 21ο αιώνα. Ο ρυθμός της καινοτομίας, του τεχνολογικού μετασχηματισμού, της ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης απαιτεί από όλους τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη δια βίου μάθηση για σκοπούς αναβάθμισης, επανεκπαίδευσης ή ενημέρωσης δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες πληροφορικής έχουν καταστεί απαραίτητες για τη διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας μελέτης σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, καθιστώντας την πιο βολικά προσβάσιμη σε κάθε άτομο και σχετίζεται με τις ανάγκες των ενηλίκων που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η ηλεκτρονική μάθηση είναι τρόποι παροχής εκπαίδευσης σε μαθητές που δεν είναι σωματικά παρόντες σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, όπως στην τάξη.


Αυτό είναι ακριβώς το επίκεντρο του έργου που στοχεύει στον καθορισμό και την επικύρωση καινοτόμων μοντέλων, προσεγγίσεων και εργαλείων που υποστηρίζουν εξατομικευμένες, ενεργές και ελκυστικές διαδικασίες ανάπτυξης, βασισμένες στην αυτογνωσία. Ο στόχος του έργου είναι:

 • η επεξεργασία ψηφιακών μαθημάτων

 • να εκσυγχρονίσει την εκπαίδευση ενηλίκων με την εισαγωγή της ψηφιακής μάθησης

 • να φέρει κοντά τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους μαθητές, ενόψει των νέων κοινωνικών προκλήσεων προς ένα λαμπρότερο και πιο συνδεδεμένο μέλλον

 • η καταπολέμηση της ανεργίας

 • η ανάπτυξη δεξιότητων των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και η προετοιμασία τους για ευκαιρίες εργασίας

 • να ενισχύσει την εμπλοκή και τα κίνητρα των ενηλίκων, εφαρμόζοντας εργαλεία αυτογνωσίας/ αξιολόγησης, ολοκληρωμένες λύσεις καθοδήγησης και μάθησης που υποστηρίζουν ανακλαστικές, ελκυστικές και ενεργές συμπεριφορές

 • η ανάπτυξη ψηφιακών διαδικτυακών μαθημάτων κατάρτισης

 • η βελτίωση του περιεχομένου και της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων

 • να παρέχει ένα εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου των κρίσιμων δεξιοτήτων για χρήση σε περιβάλλον μάθησης ενηλίκων

 • η βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας, των διαπροσωπικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας για μια επιτυχημένη μελλοντική σταδιοδρομία.


Τα μαθήματα κατάρτισης θα έχουν πόρους ανοιχτής πρόσβασης που θα στοχεύουν ειδικά σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, νέους με λιγότερες ευκαιρίες, σε οργανώσεις, κολέγια και ανεξάρτητους επαγγελματίες στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων. Οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες που χρειάζονται όλα τα άτομα για προσωπική εκπλήρωση και ανάπτυξη, για να είναι ενεργοί πολίτες, για κοινωνική ένταξη και απασχόληση. Το έργο προχωρά ένα βήμα παραπέρα με τα αποτελέσματα του έργου CREW και ασχολείται με την προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή μάθηση, την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση, τις ψηφιακές δεξιότητες, την ηλεκτρονική μάθηση, και τις γενικές δεξιότητες. Αν και όλες οι παραπάνω ικανότητες θεωρούνται εξίσου σημαντικές, επειδή η καθεμία από αυτές μπορεί να συμβάλει σε μια πετυχημένη ζωή σε μια κοινωνία της γνώσης, η κοινοπραξία επέλεξε τις προαναφερθείσες ικανότητες, καθώς είναι πιο κοντά στην εμπειρία και την επαγγελματική τους ικανότητα.


Έτσι, οι εταίροι θα υποστηρίξουν τη βελτίωση της Ποιότητας και της Καινοτομίας των διαδικασιών μάθησης ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, με μεγάλη ποικιλία συστημάτων κατάρτισης, ιδρυμάτων και πρακτικών. Θα τονίσουν επίσης τη σημασία των νέων βασικών ικανοτήτων για κάθε ενήλικα, τη χρησιμότητα του υλικού, την κατανόηση και την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων στην Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και διασυνδέσεις μεταξύ της επίσημης, άτυπης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλων μορφών μάθησης και την αγορά εργασίας αντίστοιχα. Θα βοηθήσουν στη βελτίωση της θέσης και της κοινωνικής αντίληψης των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Τέλος, το έργο θα ενισχύσει τα επαγγελματικά προφίλ των ατόμων που αναζητούν εργασία και των νέων ενηλίκων επαγγελματιών. Θα εκπαιδεύσει σωστά και θα διδάξει στους ενήλικες πώς να γίνουν σωστοί υπεύθυνοι ενήλικες, πώς να εισέλθουν επιτυχώς στην αγορά εργασίας, πώς να καλλιεργήσουν πολύτιμες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στο μέλλον, αλλά και να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες με τρόπο που είναι ενδιαφέρον και ικανοποιητικό για αυτούς. Αυτό μπορεί τελικά να αυξήσει την αγάπη τους για τη γνώση, να επεκτείνει τους ορίζοντές τους και την κριτική τους σκέψη.


Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο https://crewproject.eu.
Comments


KOKKALIS FOUNDATION

Irodotou 23, 106 74

Athens, Greece

+30 216 8003090-91

kf@kokkalisfoundation.gr

 • White Facebook Icon
Contact

Thanks! Message sent.

© 2017 Kokkalis Foundation. Proudly created by Designature.

bottom of page