HelpMi

Το Ίδρυμα Κόκκαλη συμμετέχει για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και συγκεκριμένα στο “HelpMi- Helping migrants to integrate in work environments”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + - KA2 : Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών – Στρατηγική Συνεργασία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες. Η κοινοπραξία αποτελείται από 5 οργανισμούς, που προέρχονται από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Φινλανδία, Ιταλία και Πολωνία). Ο συντονιστής του έργου είναι η ASDA RY (Φινλανδία), με εταίρους την Enoros Consulting Ltd (Κύπρος), την Consorzio Co&So (Ιταλία), το Foundation for Somalia (Πολωνία) και το Ίδρυμα Κόκκαλη (Ελλάδα).

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει και να αναπτύξει καλύτερα την εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού, ώστε τα στελέχη αυτά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της δικαιοσύνης, της ποικιλομορφίας και της ένταξης στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και να προωθήσουν την ενσωμάτωση των μεταναστών εργαζομένων.  Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης της πολυμορφίας στελεχών ανθρώπινου δυναμικού, για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε υπάλληλος, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, μπορεί να μάθει, να εξελιχθεί και να συμβάλει στην επιτυχία του οργανισμού.

 

Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι έχουν ήδη πραγματοποιήσει εικονική συνάντηση τον περασμένο Νοέμβριο, μέσω Skype και συζήτησαν για τη λειτουργία του έργου, την υλοποίηση, τις δραστηριότητες και τα Intellectual Outputs -IOs (πνευματικά αποτελέσματα). Έχουν ήδη υπογράψει τις διμερείς συμβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και κατά τους πρώτους μήνες άρχισαν την υλοποίηση του IO1 «Κώδικας Δεοντολογίας για τους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού / Εργαζομένους που ασχολούνται με εργαζομένους με μεταναστευτικό υπόβαθρο». Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα είναι έτοιμος τον Νοέμβριο του 2020 και θα διανεμηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στο helpmi.eu

June 15, 2020

Το HelpMi είναι ένα έργο Erasmus + Key Action 2, που στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να βοηθήσουν τους μετανάστες ή τους εργαζομένους με μεταναστευτικό υπόβαθρο να ενσωματωθούν πιο αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας και στο περιβάλλον...

May 19, 2020

Στις 22 & 23 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας η πρώτη συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των εταίρων, όπου συζητήθηκαν οι δραστηριότητες του έργου και ο κύκλος εφαρμογής για τη συνοχή του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έρ...

May 19, 2020

Απώτερος σκοπός του προγράμματος HelpMI - Helping migrants to integrate in work environments είναι η εξυπηρέτηση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική αγορά εργασίας (με προτεινόμενα εκπαιδευτικά πακέτα, που θα προκύψουν), η βελτίωση της κατανόησης της ευρωπαϊκής κουλ...

April 30, 2020

Υπό τις πρόσφατες συνθήκες με τον COVID-19, όλες οι χώρες εταίροι του έργου HelpMi συμφώνησαν σε μια εικονική συνάντηση μέσω Zoom, με σκοπό τη συνέπεια στην υλοποίηση εργασιών του έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα Κόκκαλη εκπροσωπήθηκε από τη Λάρα Μπαρμπούρ και συμμε...

Please reload

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

Ηροδότου 23, 106 74

Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 216 8003090-91

Fax: +30 216 8003109

kf@kokkalisfoundation.gr

  • White Facebook Icon
Επικοινωνήστε μαζί μας

© 2017 Kokkalis Foundation. Proudly created by Designature.