ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

Ηροδότου 23, 106 74

Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 216 8003090-91

Fax: +30 216 8003109

kf@kokkalisfoundation.gr

  • White Facebook Icon
Επικοινωνήστε μαζί μας

© 2017 Kokkalis Foundation. Proudly created by Designature.

November 29, 2019

The Kokkalis Foundation is a generous supporter of the New Urban Agenda publication, a UN publication translated and published in Greek by the NGO Earth Organization. The text was adopted by the United Nations Conference III, in Quito, Ecuador, on October 20, 2016. It was approved by the UN General...

November 29, 2019

The Kokkalis Foundation was a generous sponsor of the study prepared for the Blue Growth Strategy of the Piraeus Municipality 2018-2024, and under the supervision of the Planning Directorate of the Municipality of Piraeus. The Blue Growth Strategy of Piraeus seeks to formulate strategies for the cit...

November 29, 2019

The Kokkalis Foundation is a generous supporter of the Global Goals for Sustainable Development, 2015-2030 publication (# Citizens4GlobalGoals 17 Global Goals), edited and published by the NGO Earth Organization, in terms of its contribution to the global effort for the dissemination of the Global G...

October 7, 2019

The Kokkalis Foundation supports the 1st Greek Islands Electric Boat Competition “Let’s Go Port”, themed around Electrical Vessels and Ships, and co-organized by the Electric Boat Association of Greece (E.B.A. Greece) and the Chambers Group for the Development of Greek Isles (C.G.D.G.I.)

The competin...

October 2, 2019

Το Ίδρυμα Κόκκαλη είναι αρωγός στον 1ο Πανελλήνιο Νησιωτικό Σχολικό Διαγωνισμό «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ», μία συνδιοργάνωση του Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος (Ο.Η.Σ.Ε.) και του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), με θέμα τα Ηλεκτρικά Σκάφη & Πλοία.

Ο διαγωνισμός προγραμματίζετα...

October 2, 2019

Το Ίδρυμα Κόκκαλη είναι ευγενικός υποστηρικτής στην έκδοση Νέα Αστική Ατζέντα, μία έκδοση του ΟΗΕ, η οποία μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα ελληνικά από την ΜΚΟ Οργάνωση ΓΗ. Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών III, στο Κίτο του Ισημερινού, στις 20 Οκτωβρίου, 2016. Εγκρίθηκε από τη...

October 2, 2019

Το Ίδρυμα Κόκκαλη ήταν ευγενικός χορηγός στη μελέτη που εκπονήθηκε για τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά 2018-2024, και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Πειραιά. Η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου επιδιώκει τη διαμόρφωση στρατηγικών για την...

October 2, 2019

Το Ίδρυμα Κόκκαλη είναι ευγενικός υποστηρικτής στην έκδοση Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2015-2030 (#Citizens4GlobalGoals 17 Παγκόσμιοι Στόχοι), την οποία επιμελήθηκε και εξέδωσε η ΜΚΟ Οργάνωση ΓΗ, στο πλαίσιο της συμβολής της στην παγκόσμια προσπάθεια για τη διάδοση των Παγκόσμιων Στόχ...

June 10, 2019

The book of the Associate Professor of  Modern and Contemporary History of the University of Peloponnese Thanassis Christou “Petros Sokr. Kokkalis (1896 – 1962).  The bourgeois revolutionary doctor from anti-Venizelism to Leninism” was presented in an event in the Old Parliament, on Friday 17th of M...

June 10, 2019

            Το βιβλίο του Αναπλ. Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  Θανάση Χρήστου «Πέτρος Σωκρ. Κόκκαλης (1896-1962). Ο αστός επαναστάτης ιατρός από τον αντιβενιζελισμό στο λενινισμό» παρουσιάσθηκε σε εκδήλ...

Please reload