top of page
aroma_meliou_logo_logo 1 copy 2.png

ΑΡΩΜΑ ΜΕΛΙΟΥ

ΑΦΙΣΑ-ΕΡΓΟΥ_Αρωμα-Μελιούweb.jpg

ΑΡΩΜΑτικό αποτύπωμα ΜΕΛΙΟΥ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

Αρμόδια Αρχή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Ειδική Υπηρεσία  

Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι ανάδειξη των ποιοτικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του μελιού των νησιών, μέσω ενός αρωματικού αποτυπώματος και η διασφάλιση για τον καταναλωτή, θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του και για το λόγο αυτό, θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. 

Επισημαίνεται ότι η πρόταση συμβάλλει, στον παγκόσμιο «Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Sustainable Development Goal -SDG) 12, καθώς παρέχοντας πληροφόρηση για την προέλευση και την ποιότητα του μελιού, ενισχύεται η «υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή».

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ποιοτική αποτύπωση και ανάδειξη της τοπικής μοναδικότητας του μελιού) θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, καθώς αναμένεται πως:

 • Θα αυξήσει την αναγνωσιμότητά του (προέλευσης και ποιότητας) 

 • Θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για το νησιώτικο μέλι 

 • Θα προσθέσει αξία στην τιμή πώλησης του μελιού των νησιών 

 • Θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μελισσοκόμων, αφού τα προϊόντα τους θα είναι πιο αναγνωρίσιμα και ασφαλή 

 • Θα βελτιώσει την οικονομική απόδοση των εκμεταλλεύσεων, αφού θα αυξήσει την συνολική αξία παραγωγής τους (την τιμή και τον όγκο πώλησης του επώνυμου προϊόντος). 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ,  ως διαμεσολαβητής και διευκολυντής καινοτομίας, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Ανακάλυψη των καινοτόμων ιδεών

 • Διασύνδεση των εταίρων της επιστημονικής – ερευνητικής κοινότητας με τους παραγωγικούς φορείς

 • Συντονισμός για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ε.Ο. που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς χώρους

 • Ενέργειες διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων και των γνώσεων του έργου.

Παραδοτέα Έργου:

 • ΕΕ1 Απαιτήσεις και προδιαγραφές - Αναλυτικός σχεδιασμός πιλοτικού 
  Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων για την ανάπτυξη της προτεινόμενης λύσης και της γενικής υλοποίησης του έργου. 

 • ΕΕ 2 Δειγματοληψίες – Επεξεργασία Δειγμάτων
  Έκθεση Συλλογή δειγμάτων μελιού με χωρική, εποχική, και φυτικής προέλευσης διαφοροποίηση. 
  Έκθεση με τον ποιοτικό έλεγχο και την ταυτοποίηση των συλλεγόμενων δειγμάτων, καθώς και τη δημιουργία βάσης δεδομένων. 

 • ΕΕ 3: Απομόνωση κι ανάλυση των αρωματικών συστατικών
  Έκθεση με την επιλογή κατάλληλου συστήματος απομόνωσης των πτητικών αρωματικών συστατικών των δειγμάτων.  Έκθεση με τον ποιοτικό προσδιορισμό των αρωματικών συστατικών των δειγμάτων.

  Έκθεση με το διαχωρισμό κι αποτίμηση των σακχάρων στα δείγματα μελιού με χρήση φασματοσκοπικών ή και χρωματογραφικών τεχνικών για το σύνολο των δειγμάτων.

 • ΕΕ4 Προσδιορισμός αρωματικού αποτυπώματος fingerprint για τα δείγματα μελιού
  Στατιστική επεξεργασία των παραμέτρων (πτητικά αρωματικά συστατικά VOCs κι εκτίμηση σακχάρων) που προσδιορίστηκαν στο ΠΕ2, η οποία σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που αφορούν στη βοτανική προέλευση της τροφής για κάθε δείγμα, θα οδηγήσει στη δημιουργία βάσης δεδομένων και στον προσδιορισμό του αρωματικού αποτυπώματος των δειγμάτων που συλλέχθηκαν. Έκθεση με τον προσδιορισμό του αρωματικού αποτυπώματος των δειγμάτων που συλλέχθηκαν. 

 • ΕΕ5 Στρατηγικό Σχέδιο Προώθησης μελιού με μοναδικό βιογεωγραφικό αρωματικό αποτύπωμα
  Ανάπτυξη Στρατηγικού σχεδίου για την ανάδειξη της τοπικής μοναδικότητας του μελιού.
  Διεξαγωγή Επιχειρησιακής έρευνας και ανάπτυξη σχεδίου προώθησης του μελιού με βιογεωγραφικό αρωματικό αποτύπωμα. 

 • ΕΕ 6 Διάχυση και διάδοση αποτελεσμάτων
  Εκτός από τη διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω του ΕΑΔ και του Ευρωπαϊκού Δικτύου της ΕΣΚ, προβλέπονται δράσεις δημιουργίας έντυπου υλικού, συμμετοχή σε ημερίδες, χρήση διαδικτύου, δραστηριότητες δικτύωσης με άλλες ομάδες και ενημέρωσης/εκπαίδευσης των μελών, καθώς και δημοσιεύσεις σε Διεθνή συνέδρια. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στο www.honeyaromaprint.gr

 • Facebook
 • LinkedIn
Μέλη της Ομάδας
Ionio_logo.png
logo_GPA_medium telikh trans.png
Analysis Logo English hi-res NEW - Small copy.png
thimaritis-06.png
Picture1.png
New logo-01.png
MeatQuality-15.png
EPA-AGRI-Logo (1) copy.png

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 

​ΥΠΟΜΕΤΡΟ  16.1 – 16.2

«ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
ΔΡΑΣΗ 2:

«Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»
ΜΕΤΡΟ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

bottom of page