top of page

Παρουσίαση και συζήτηση της συγκριτικής μελέτης "Η Καινοτομία στην Ελλάδα"

Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Καινοτομίας, το Ίδρυμα Κόκκαλη διοργάνωσε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ-Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης με τίτλο "Η Καινοτομία στην Ελλάδα-Συγκριτική Αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές και στρατηγικές προτάσεις, μιας μελέτης που εκπονήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κόκκαλη κ. Σωκράτης Κόκκαλης αναφέρθηκε στο έργο και τη συμβολή του Ιδρύματος για την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς και για τη συμβολή του Athens Information Technology, ενός πρότυπου εκπαιδευτικού και ερευνητικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε από τον Όμιλο INTRACOM το 2002. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος προσδιόρισε την καινοτομία ως συνδυασμό δημιουργίας και ανατροπής που απαιτεί τόλμη, ρίσκο και απαλλαγή από τον φόβο του καινούριου. Δεσμεύτηκε από την πλευρά του ΣΕΒ για τη συμβολή σε μια προσπάθεια περαιτέρω αξιοποίησης των ευρημάτων της μελέτης του ΟΠΑ και της μετάφρασής τους σε συγκεκριμένες δράσεις. Κατά την παρουσίαση της μελέτης ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας καθηγητής Σπύρος Λιούκας υπογράμμισε ότι οι χαμηλές δαπάνες για έρευνα & ανάπτυξη στην Ελλάδα και τα προβλήματα στην επιχειρηματικότητα, η απουσία σύνδεσης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας, καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα για τα πρώτα στάδια της καινοτομικής δραστηριότητας, είναι μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλουν στη χαμηλή κατάταξη της χώρας μας στους γενικούς δείκτες της καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει καλύτερες επιδόσεις στους τομείς της απορρόφησης και της διάχυσης της καινοτομίας, μέσω της ενδοεταιρικής καινοτομίας στην επιχείρηση ή της ενσωμάτωσης προϊόντων και διαδικασιών νέων για την εταιρεία, αλλά όχι νέων για την αγορά. Η μελέτη καταλήγει σε προτάσεις στρατηγικής για εστίαση στο λεγόμενο μοντέλο της "ανοιχτής καινοτομίας", που τονίζει την απορρόφηση, την ολοκλήρωση και την διαμόρφωση των καινοτομιών, επειδή μεγιστοποιεί τα οφέλη από τις τάσεις που παρατηρούνται στο ελληνικό πλαίσιο και δεν απαιτεί την επίλυση άλλων σύνθετων ζητημάτων, όπως η σχέση μεταξύ των πανεπιστημίων και της αγοράς, οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, και η απότομη αύξηση των δαπανών για την καινοτομία. Στη συζήτηση, ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος περιέγραψε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, για τα νέα clusters μικροηλεκτρονικής καθώς και τα νέα υπουργικά προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη επιχειρηματικότητα, που θα πρέπει να συνδυαστούν με ανάλογες πρωτοβουλίες φοροελαφρύνσεων για επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της εταιρείας, κυρίως για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης, και τόνισε ότι η INTRALOT δαπανά για έρευνα το 12% των ετήσιων εσόδων της. Εξίσου σημαντικό, δήλωσε ο κ. Αντωνόπουλος, είναι να προχωρήσουμε πέρα από την καινοτομία των προϊόντων και να εστιάσουμε σε νέες διαδικασίες και εφαρμογές, και στην προσφορά ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη μεγιστοποίηση των ταλέντων των στελεχών και των εργαζομένων της εταιρίας. Βασιζόμενος σε στοιχεία από αντίστοιχη έρευνα του ΙΟΒΕ, ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) κ. Ιωάννης Στουρνάρας υπογράμμισε τη σημασία του τριγώνου της γνώσης: εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία. Αναφέρθηκε στη χαμηλή ποιότητα της εκπαίδευσης, προτείνοντας αλλαγές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέπουν την πραγματική αυτονομία των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο κ. Στουρνάρας θεωρεί επιτακτική ανάγκη η Ελλάδα να εστιάσει τις προσπάθειες της έρευνας σε τομείς στους οποίους διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα και τη δημιουργία θεσμικών δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και τεχνολογίας. Ο επικεφαλής Οικονομολόγος και Στρατηγικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλος Μυλωνάς, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν τη σημασία ενός δίκαιου και ευέλικτου πλαισίου σταθερότητας για υγιή επιχειρηματικότητα και πρότεινε την αξιοποίηση του ταλέντου των Ελλήνων ερευνητών στο εξωτερικό για μεταφορά και ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης στην Ελλάδα.

Υλικό:


Tags:

KOKKALIS FOUNDATION

Irodotou 23, 106 74

Athens, Greece

+30 216 8003090-91

kf@kokkalisfoundation.gr

  • White Facebook Icon
Contact

Thanks! Message sent.

© 2017 Kokkalis Foundation. Proudly created by Designature.

bottom of page