Έργα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και ιδίως στο πλαίσιο της ενίσχυσης δράσεων καινοτομίας, το Ίδρυμα Κόκκαλη συμμετέχει σε πρόγραμμα ενίσχυσης δράσεων επιχειρησιακών ομάδων, ώστε να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2014-2020, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Μέτρο 16, καθώς και τα Υπομέτρα για «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και για «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή», με αντικείμενο την «αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποίησης για τους σκοπούς της βιοοικονομίας», την ανάπτυξη «συστήματος Logistics για τη μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιοτριβείο» και την ανάπτυξη «ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής ταυτότητας εμφιαλωμένου οίνου» αντίστοιχα.


Το ‘Ίδρυμα Κόκκαλη συμμετέχει με το ρόλο του Συντονιστή Φορέα των αντίστοιχων έργων.   


Επιλέον το Ίδρυμα Κόκκαλη συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία συνδέονται με την ένταξη διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων στο κοινό σύστημα αξιών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα  συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HelpMi” (Helping migrants to integrate in work environments), με διάρκεια 2 χρόνια, έχοντας ως βασικό στόχο την εξυπηρέτηση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική αγορά εργασίας και τη βελτίωση την κατανόησης της ευρωπαϊκής κουλτούρας, παράλληλα δε να αναπτύξει τις πολύ-πολιτισμικές δεξιότητες των στελεχών που απασχολούνται στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

 

Helping migrants to integrate

in work environments

Creativity, Resilience, Empowerment

for Work

European Green Deal

4 Cities

Πρόγραμμα CERESiS Horizon 2020

(ContaminatEd land Remediation through Energy crops for Soil improvement to liquid biofuel Strategies)

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

Νίκης 33, 10557

Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 216 8003090-91

Fax: +30 216 8003109

kf@kokkalisfoundation.gr

  • White Facebook Icon
Επικοινωνήστε μαζί μας

© 2017 Kokkalis Foundation. Proudly created by Designature.